U prilogu se nalaze prodajna mjesta naših proizvoda.

Za sva pitanja slobodno nas pozovite.


Tu smo za Vas

DirektmediaTV


ALTEA - PRIVATNA APOTEKA

APOTEKA - ANA

APOTEKA  VEDAM

APOTEKA " AL-HANA"  GORAŽDE 

APOTEKA "AL-HANA ELDA"

APOTEKA "AL-HANA NAŠA APOTEKA"

APOTEKA "AL-HANA" BOJNIK

APOTEKA "AL-HANA" ČARŠIJA

APOTEKA "AL-HANA" LENA TRAVNIK 

APOTEKA "AL-HANA" OGRANAK APOTEKA "AL-HANA 3"
SARAJEVO

APOTEKA "AL-HANA" OGRANAK APOTEKA "AL-HANA1" SARAJEVO

APOTEKA "AL-HANA"OGRANAK APOTEKA "AL-HANA 2" SARAJEVO

APOTEKA AL HANA ND

APOTEKA AL-HANA PODRUŽNICA HRASNICA ILIDŽA

APOTEKA AL-HANA SOKOLOVIĆ KOLONIJA

APOTEKA DINA
 
APOTEKA DINA 2

APOTEKA FOČA 

APOTEKA GAMES 337309

APOTEKA LAMELA* 330897

APOTEKA PHARMACIA ZENICA PJ CRKVICE 341626

APOTEKA PHYTO- PHARM 

APOTEKA PHYTO-PHARM  2

APOTEKA TILIA 

APOTEKA TRG-PHARM
 
APOTEKA VERDANT 1 SARAJEVO

APOTEKA VERDANT 

APOTEKA VITA PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA 

BILJANA PHARM ZU APOTEKA

DELFIN APOTEKA

ENSI EXPORT-IMPORT

EUROFARM CENTAR APOTEKA  

EUROFARM CENTAR APOTEKA

EUROFARM CENTAR APOTEKA

EUROFARM CENTAR OGRANAK APOTEKA A. POLJE PZU

EUROFARM CENTAR OGRANAK HRASNICA

EUROFARM CENTAR OGRANAK PJ. 9 NEDŽARIĆI PZU 

EUROLIJEK P.A. 

EXPERA PHARMACY BR.12 ISTOČNO SARAJEVO 

EXPERA PHARMACY BR.16 ROGATICA 

EXPERA PHARMACY BR.18 FOČA 

EXPERA PHARMACY BR.30 VIŠEGRAD 

EXPERA PHARMACY BR.32 ISTOČNO SARAJEVO-DOBRINJA 

EXPERA PHARMACY BR.4 ISTOČNA ILIDŽA 

GAMES PZU APOTEKA 

HERBALINE ŽEPČE 

HERBALIS 

JAVNA USTANOVA  KREŠEVO

JAVNA USTANOVA APOTEKE "SARAJEVO " * - Nabavno
 distributivna služba

JAVNA USTANOVA-OGRANAK 2 VITEZ 

JU  LJEKARNA/APOTEKA 

JU "APOTEKE SARAJEVO" OGRANAK "RAJLOVAC"

JU APOTEKA FOJNICA

JU APOTEKA SARAJEVO Ogranak "Importane" 

JU APOTEKA-AP.OTOKA

JU APOTEKE -AP.ILIJAŠ

JU APOTEKE POZORIŠTE  

JU APOTEKE SARAJEVO" "HADŽIĆI"HADŽIĆI

JU APOTEKE-AP BREZA

JU APOTEKE-AP. BOSNA

JU APOTEKE-AP. BUĆA POTOK

JU APOTEKE-AP. CENTAR 

JU APOTEKE-AP. GRBAVICA 

JU APOTEKE-AP. ILIDŽA   

JU APOTEKE-AP. OLOVO

JU APOTEKE-AP. SEBILJ   

JU APOTEKE-AP. SKENDERIJA 

JU APOTEKE-AP. STARI GRAD

JU APOTEKE-AP.HRASNICA

JU APOTEKE-AP.KOBILJA GLAVA

JU APOTEKE-AP.MARIJIN DVOR

JU APOTEKE-AP.NOVO SARAJEVO  

JU APOTEKE-AP.VISOKO* 

JU"APOTEKA/"TRAVNIK p.o. NOVA BILA 

JU"APOTEKA/"TRAVNIK p.o.APOTEKA II 

JZU GRADSKA LJEKARNA *  ŽEPČE 

KOFARM

KOFARM OGRANAK APOTEKE BENI 1ZENICA 

KOFARM ZENICA

LA VITA PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA 

LAŠVA LIJEK  ZU  

LAŠVA LIJEK PZU - OGRANAK TRAVNIK

LUPRIV P.J.11 

LJEKARNA LUPRIV 21 OGRANAK 9 

LJEKARNA LUPRIV OGRANAK BR. 6  PJ 16

LJEKARNA/APOTEKA 2 P.J.DEPO JU 

LJEKARNE LUPRIV 

LJEKARNE LUPRIV 17(OGRANAK 7)

LJEKARNE LUPRIV OGRANAK 15

LJEKARNE LUPRIV OGRANAK 8

LJEKARNE LUPRIV P.J.10

LJEKARNE LUPRIV PJ 4 3

MEDICA APOTEKA P.Z.U. 

MGM APOTEKE OGRANAK BREZA 

MGM APOTEKE

MGM FARM

MIA PRIVATNA APOTEKA

OKTAL PHARMA

PHARMA SHOP PHARMACIJA TR NA MALO

PHARMACIA  APOTEKA  

PHARMACIA APOTEKA PJ PHARMACIA PLUS ZENICA

PHARMACON

PHARMAMED VITEZ P.O. OGRANAK SARAJEVO 3-HADŽIĆI

PHOENIX 

PRIVATNA APOTEKA AL-TAWIL

PRIVATNA APOTEKA ALTEA 

PRIVATNA APOTEKA AMILED 

PRIVATNA APOTEKA LOTUS 

PRIVATNA APOTEKA MONIS 

PRIVATNA APOTEKA MY MEDICO 

PRIVATNA APOTEKA NAŠA APOTEKA 

PRIVATNA APOTEKA STUP 2 

PRIVATNA APOTEKA STUP 

PROVITA PRIVATNA APOTEKA VITEZ 

PZU - APOTEKA GRAL

PZU "MGM APOTEKE" KAKANJ-DEPO LIJEKOVA ŽUPČA-BREZA

PZU "MGM APOTEKE" PJ ŽEPČE

PZU APOTEKA AVICENA - OGRANAK KISELJAK

PZU APOTEKA AVICENA KAKANJ

PZU APOTEKA AVICENA OGRANAK KISELJAK

PZU APOTEKA AVICENA -OGRANAK LEJLA DONJE MOŠTRE

PZU APOTEKA AVICENA

PZU APOTEKA DINA OGRANAK-APOTEKA DINA-1

PZU APOTEKA NERA

PZU APOTEKA NERA-OGRANAK MOŠTRE VISOKO

PZU APOTEKA OAZA ZDRAVLJA

PZU GAMES OGRANAK II U TRAVNIKU

PZU LJEKARNA EUROPHARM

PZU MGM APOTEKE PJ. ZENICA

PZU PHARMACIA ZENICA OGRANAK APOTEKE-ZENICA

PZU VITA OGRANAK BR.3

REMEDIA APOTEKA

REMEDIA Privatna apoteka

REVITA APOTEKA SARAJEVO

SAN-DI PRIVATNA APOTEKA

VITA Privatna apoteka

VITAPHARM 

VITEZLIJEK 

ZENI-LIJEK ZU APOTEKA

ZENI-LIJEK ZU APOTEKA GALEN-TRAVNIČKA

ZU " CRVENA APOTEKA " PJ CRVENA APOTEKA 5 ISTOČNO SARAJEVO

ZU APOTEKA "RP"

ZU APOTEKA "RP" PJ RP3

ZU APOTEKE "UNA-LIJEK"  UL5

ZU APOTEKE UNA-LIJEK UL 4

ZU DIONA FARM

ZU MOJA APOTEKA SVETI SAVA